El DOGV d’ahir va publicar la resolució per la qual un total de 52 entitats privades sense ànim de lucre ha rebut ajudes per a promoure “l’educació intercultural i en valors” a través d’accions, programes i materials educatius innovadors a la Comunitat Valenciana. En total, s’han repartit 206.159,05 € dels 211.262,15 euros que es van assignar a la convocatòria. D’aquests, el 67% ha anat a parar a accions per a fomentar l’educació intercultural, el 29% a l’educació en valors i el 3,5% restant a materials innovadors. De les sol·licituds acceptades, aquestes han sigut les que més ajuda han obtingut:

BENEFICARI PROJECTE QUANTÍA TIPUS
FUND.INICIATIVA SOCIAL EDUCACIÓN Y FAMILIA PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIAOPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA 18.002,40€
Educación intercultural
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PROYECTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL PROMOCIONA 2017-2018 16.877,25€
Educación intercultural
FUNDACIÓN AMIGÓ ANEM JUNTS ACTIVITATAS TRANSVERSALS 15.000,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA G AULA MULTICULTURAL DE MENORES Y COMEDOR INFANTILASOCIACIÓN 12.376,65€
Educación intercultural
APA INSTITUTO BACHILLERATO VIRGEN REMEDIO CONOCIENDO NUESTRAS CULTURAS 11.251,50€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN JORDI EL MUSSOL MICE 2018 10.126,35€
Educación intercultural
ASOC BRUFOL JUNTS AL COLE. MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL CABANYAL 9.050,00€
Educación intercultural
CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA DE VALENCIA XECBALL “JUEGO DEPORTIVO EDUCATIVO INNOVADOR QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 7.045,00€
Educación intercultural
CENTRO INVESTIGACIÓN DEFENSA Y PROMOCIÓN ENS COMPLEMENTEM 6.711,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA SOM ÚNICS 6.561,88€
Educación intercultural

Pots descarregar la base de dades completa empleada ací.

Pel que fa a la comparativa amb l’any anterior, per al curs 2017/2018, la convocatòria especificava un global màxim de 138.893,42 euros per a la modalitat d’educació intercultural; el curs anterior la convocatòria que feia referència a aquest objecte van ser 143.660 euros. Per als programes d’educació en valors s’ha produït en canvi un lleu increment, ja que enguany es destinava un màxim de 59.868,73 euros i l’exercici anterior van ser 59.630,77 euros. Per a materials la quantia s’ha mantingut estable en ambdós exercicis, 12.500 euros.

 

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/10005]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/5158]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a materiales educativos innovadores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5097]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas educativos innovadores que promuevan la educación intercultural desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/4580]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas transversales educativos e innovadores que promuevan la educación en valores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5098]