El DOGV va publicar ahir la resolució d’ajudes destinades a cobrir despeses generals i de funcionament d’entitats associatives o representatives de la economia social de la Comunitat Valenciana. Es poden sol·licitar fins al 15 de novembre.

Entre els criteris de valoració, es tindrà en compte el nombre i localització de les empreses destinatàries de l’activitat de —i el seu percentatge d’afiliació a— la beneficiària (màxim 25 de 85 punts); àmbit territorial d’actuació de la sol·licitant i recursos de la mateixa (màxim 35 punts); i “transcendència social o sostenible” de l’activitat realitzada (màxim 25 punts). El finançament per a l’exercici 2018 d’aquestes ajudes és de 28.000 euros, segons el text de la convocatòria.

La resta d’informació, com la documentació que cal presentar, els requisits tècnics i l’enllaç per a fer-ho de manera telemàtica es pot trobar en aquest enllaç.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

Extracto de la Resolución de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

ORDEN 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.