Dins de la línia de subvencions a l’emprenedoria “Projecte CastellóCrea“, destinades a fomentar l’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, es convoquen ajudes a cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguen a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció i centres especials d’ocupació el domicili fiscal de la qual o social, o el centre de la qual de treball estiga situat en la ciutat de Castelló de la Plana per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del municipi i promoure l’activitat econòmica al respatler a l’economia social.

El termini de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el BOP de Castelló (17/11/2018), açò és, fins al dia 30 de novembre. La quantia total és de 150.000 euros, i cada sol·licitud pot aconseguir un màxim de 18.000 amb els quals es podran finançar aquelles despeses definides com a subvencionables en la convocatòria, que s’executen durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Bases reguladores disponibles en el BOP de la Diputació de Castelló del 13/11/2018 (epígraf Ajuntament Castelló de la Plana).