El passat dimarts es va publicar en el DOGV la resolució de subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i a la participació en la comunitat de persones adultes amb problemes de salut mental greu a la Comunitat Valenciana. Es van destinar a la convocatòria un total de 900.000 euros —la mateixa quantitat que l’any anterior—, que van ser repartits íntegrament.

De les 39 entitats sense ànim de lucre beneficiades, les deu que més puntuació van obtenir amb els seus programes van ser les següents:

DENOMINACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
ASIEM 52.538,64
FEAFES 51.494,83
ASFEME 47.667,50
ADIEM ALICANTE 46.971,63
AIEM ALICANTE 44.188,13
ASOC. AMBIT 42.448,43
ASOC. ALBERO ARTESANOS 34.793,80
FUND.SAN FRANCISCO DE BORJA PARA PE 29.922,67
FUND. MANANTIAL 29.226,79
AFEM RB 28.878,85

 

Pots descarregar la base de dades completa en format reutilitzable ací.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones establecidas en la Resolución de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/10492]

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/6019]

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. [2017/6619]