Durant el passat mes de desembre es va publicar al DOGV un total de 27 resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas.

 • A entitats locals
  • Subvenció a l’Ajuntament de Morella per a la celebració del 54 Sexenni de la ciutat de Morella, per import de 40.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Ajuntament d’Andilla per a la celebració de la I Fira de la Tòfona Valenciana Andilla 2018 per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
 • A entitats sense ànim de lucre, associacions i cooperatives:
  • Subvenció a la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV) per a la celebració del Fòrum europeu de dones sordes i conferències sobre igualtat i dones sordes a Europa per import màxim d’11.235 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Juntos contra el Parkinson per a la realització d’un documental sobre el conjunt musical «La Desbanda» per import màxim de 14.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol destinat a la seua participació en la celebració del XXV Festival Biennal de Música de Bunyol per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a Cheste Agraria, Coop. V per a l’elaboració del llibre commemoratiu del centenari de la cooperativa de Cheste per import màxim de 8.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Fundación +34 per a despeses corrents del «Projecte 34 d’atenció a valencians presos en l’estranger» per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Unió Gremial per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià (CECOVAL) per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació d’elaboradors de Cava de Requena per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Asociación de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Valenciana d’empreses Productores de Teatre i Dansa (AVETID) para a la celebració del Festival «Tercera Setmana» per import màxim de 60.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Cultural Cartuja de Valldecrist per al projecte audiovisual, La Cartuja de Valldecrist. Passeig virtual pel pati de l’entrada per import màxim de 8.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Fundació Pilota Valenciana per a la passada celebració del Trofeu 600 anys de la Generalitat Valenciana per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Valenciana de Trastorno Bipolar per a la celebració del I Fòrum de la Comunitat Valenciana sobre el Trastorn Bipolar, per import màxim de 6.500 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Cinema Club Utiye per a la celebració del «50 Aniversari del Cinema Club Utiye» per import màxim de 5.000 euros. [Enllaç]
 • Altres
  • Subvenció al Consorci València 2007 per a la celebració de l’exposició «Antoni Miró a la Base» per import màxim de 50.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció directa a la Universitat d’Alacant per al conjunt d’activitats per a dur a terme les Jornades d’Alacant d’Economia Espanyola per import màxim de 6.050 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Alacant per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Utiel-Requena per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Cítrics Valencià per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de Vins Denominació d’Origen València per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la DOP Raïm de Taula Embossat Vinalopó, per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de les Indicacions Geogràfiques Protegides Xixona i Torró d’Alacant, per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]