La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2019 en cinc modalitats. Aquestes ajudes poden ser sol·licitades per entitats sense ànim de lucre registrades, amb seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat primordial la realització d’activitats per la qual sol·licita la subvenció i que complisquen la resta de requisits especificats en l’ordre reguladora.

El pressupost total màxim per a enguany és d’1.800.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 305.000 euros pel que fa a l’exercici interior, quan la convocatòria arreplegava un màxim d’1.495.000 euros. Els criteris de valoració es poden trobar en l’esmentada ordre, modificada en 2018.

Aquestes són les modalitats que inclou la convocatòria:

 • Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
  • Import màxim: 800.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
  • Finalitat: donar suport a programes i actuacions que contribuïsquen al benestar i la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
  • Import màxim: 200.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa escoles de famílies
  • Finalitat: donar suport als programes que contribuïsquen al benestar de les famílies, en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució dels conflictes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programes de promoció de la diversitat familiar
  • Finalitat: finançament de programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a elles.
  • Import màxim: 300.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa igualtat de tracte i no discriminació
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigits a la igualtat de tracte i no discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com a la lluita contra els delictes d’odi i l’atenció de les víctimes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.

En tots els casos, el termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de febrer, segons la web de la convocatòria, on també pot trobar-se un document explicatiu sobre com sol·licitar les ajudes (descarregar) i l’enllaç per a fer-ho.

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2019

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2018. [2018/128]

ORDEN 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad.

ORDEN 11/2018, de 28 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se modifica la Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad. [2018/11280]