Les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives —i que complisquen els requisits de les bases reguladores— poden sol·licitar fins al 18 de febrer les ajudes de la Generalitat Valenciana per a centres de dia privats d’infància i adolescència i per a programes de prevenció i protecció de la infància i l’adolescència. Aquestes ajudes estan enfocades a prevenir i impedir situacions de desprotecció social d’un xiquet, xiqueta o adolescent i a permetre la seua atenció social especialitzada. Podran ser finançats:

  • Activitats de prevenció del maltractament i abús sexual infantil dirigides a xiquets/as i adolescents.
  • Accions que implementen el foment i difusió de programes d’acolliment familiar i captació de famílies educadores.
  • Actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció xiquets, xiquetes i adolescents, tant en aspectes d’investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors

Entre les dues línies de subvenció, el crèdit total per a finançar aquests programes és de 6,2 milions d’euros, la qual cosa suposa uns 400.000 euros més que l’any anterior. Els criteris de valoració, així com el procediment per a sol·licitar les ajudes, estan explicats en aquests enllaços:

Documents consultats:

ORDEN 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad. [2016/2453]

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019. [2019/334]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019 (línea de subvención S4976, Programas de prevención y protección de la infancia y la adolescencia). [2019/337]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección para el ejercicio 2019 (Línea de subvención S1327, Centros de día privados de infancia y adolescencia). [2019/338]