Author: Lis Gaibar (page 1 of 5)

Destinats 16.000 euros per a la promoció del valencià en festes de Moros i Cristians

Poc més de la meitat del pressupost assignat inicialment per a la promoció de l’ús del valencià en festes de Moros i Cristians ha sigut utilitzat. Dels 29.000 euros que contemplava inicialment la convocatòria per a aquestes ajudes, només 16.300 han sigut adjudicats entre els sis premiats, deixant fora a altres 10 sol·licitants per incompliment d’alguna de les bases.

Les ajudes s’integren en la convocatòria de subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu per a l’any 2018, amb l’objectiu de premiar llibres en quatre modalitats relatives a conegudes festes de la Comunitat Valenciana: falles, fogueres, la Magdalena, Moros i Cristians. Sobre aquestes últimes, la resolució va ser publicda en el DOGV el passat 18 de gener i aquests han sigut els premiats:

PREMI ENTITAT POBLACIÓ QUANTITAT
1r ASSOCIACIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE SANT BLAI BOCAIRENT 4.000,00
2n FEDERACION JUNTA DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE COCENTAINA COCENTAINA 3.500,00
3r JUNTA CENTRAL DE MOROS I CRISTIANS DE LA POBLA LLARGA POBLA LLARGA (LA) 3.000,00
4t ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS CREVILLENT 2.500,00
FEDERACIÓN JUNTA FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS CAMPELLO CAMPELLO (EL) 2.000,00
AGRUPACIÓ DE COMPARSES DE MOROS I CRISTIANS DE CASTALLA CASTALLA 1.300,00
TOTAL 16.300,00

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las ayudas económicas de la Generalitat para las actividades de promoción del uso del valenciano en las fiestas de moros y cristianos en el ámbito de la Comunitat Valenciana en 2018. [2019/427]

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito festivo para el año 2018. [2018/625]

Subvencions per a la protecció i el suport a xiquets i adolescents en situació de risc

Les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives —i que complisquen els requisits de les bases reguladores— poden sol·licitar fins al 18 de febrer les ajudes de la Generalitat Valenciana per a centres de dia privats d’infància i adolescència i per a programes de prevenció i protecció de la infància i l’adolescència. Aquestes ajudes estan enfocades a prevenir i impedir situacions de desprotecció social d’un xiquet, xiqueta o adolescent i a permetre la seua atenció social especialitzada. Podran ser finançats:

 • Activitats de prevenció del maltractament i abús sexual infantil dirigides a xiquets/as i adolescents.
 • Accions que implementen el foment i difusió de programes d’acolliment familiar i captació de famílies educadores.
 • Actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció xiquets, xiquetes i adolescents, tant en aspectes d’investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors

Entre les dues línies de subvenció, el crèdit total per a finançar aquests programes és de 6,2 milions d’euros, la qual cosa suposa uns 400.000 euros més que l’any anterior. Els criteris de valoració, així com el procediment per a sol·licitar les ajudes, estan explicats en aquests enllaços:

Documents consultats:

ORDEN 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad. [2016/2453]

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019. [2019/334]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019 (línea de subvención S4976, Programas de prevención y protección de la infancia y la adolescencia). [2019/337]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección para el ejercicio 2019 (Línea de subvención S1327, Centros de día privados de infancia y adolescencia). [2019/338]

Convocades subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a 2019

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2019 en cinc modalitats. Aquestes ajudes poden ser sol·licitades per entitats sense ànim de lucre registrades, amb seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat primordial la realització d’activitats per la qual sol·licita la subvenció i que complisquen la resta de requisits especificats en l’ordre reguladora.

El pressupost total màxim per a enguany és d’1.800.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 305.000 euros pel que fa a l’exercici interior, quan la convocatòria arreplegava un màxim d’1.495.000 euros. Els criteris de valoració es poden trobar en l’esmentada ordre, modificada en 2018.

Aquestes són les modalitats que inclou la convocatòria:

 • Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
  • Import màxim: 800.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
  • Finalitat: donar suport a programes i actuacions que contribuïsquen al benestar i la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
  • Import màxim: 200.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa escoles de famílies
  • Finalitat: donar suport als programes que contribuïsquen al benestar de les famílies, en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució dels conflictes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programes de promoció de la diversitat familiar
  • Finalitat: finançament de programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a elles.
  • Import màxim: 300.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa igualtat de tracte i no discriminació
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigits a la igualtat de tracte i no discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com a la lluita contra els delictes d’odi i l’atenció de les víctimes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.

En tots els casos, el termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de febrer, segons la web de la convocatòria, on també pot trobar-se un document explicatiu sobre com sol·licitar les ajudes (descarregar) i l’enllaç per a fer-ho.

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2019

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2018. [2018/128]

ORDEN 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad.

ORDEN 11/2018, de 28 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se modifica la Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad. [2018/11280]

Subvencions directes publicades en el DOGV en desembre

Durant el passat mes de desembre es va publicar al DOGV un total de 27 resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas.

 • A entitats locals
  • Subvenció a l’Ajuntament de Morella per a la celebració del 54 Sexenni de la ciutat de Morella, per import de 40.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Ajuntament d’Andilla per a la celebració de la I Fira de la Tòfona Valenciana Andilla 2018 per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
 • A entitats sense ànim de lucre, associacions i cooperatives:
  • Subvenció a la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV) per a la celebració del Fòrum europeu de dones sordes i conferències sobre igualtat i dones sordes a Europa per import màxim d’11.235 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Juntos contra el Parkinson per a la realització d’un documental sobre el conjunt musical «La Desbanda» per import màxim de 14.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol destinat a la seua participació en la celebració del XXV Festival Biennal de Música de Bunyol per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a Cheste Agraria, Coop. V per a l’elaboració del llibre commemoratiu del centenari de la cooperativa de Cheste per import màxim de 8.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Fundación +34 per a despeses corrents del «Projecte 34 d’atenció a valencians presos en l’estranger» per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Unió Gremial per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) per al conjunt de projectes de la campanya de Nadal 2018-2019 per import total de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià (CECOVAL) per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació d’elaboradors de Cava de Requena per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Asociación de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Valenciana d’empreses Productores de Teatre i Dansa (AVETID) para a la celebració del Festival «Tercera Setmana» per import màxim de 60.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Cultural Cartuja de Valldecrist per al projecte audiovisual, La Cartuja de Valldecrist. Passeig virtual pel pati de l’entrada per import màxim de 8.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a la Fundació Pilota Valenciana per a la passada celebració del Trofeu 600 anys de la Generalitat Valenciana per import màxim de 10.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Valenciana de Trastorno Bipolar per a la celebració del I Fòrum de la Comunitat Valenciana sobre el Trastorn Bipolar, per import màxim de 6.500 euros. [Enllaç]
  • Subvenció a l’Associació Cinema Club Utiye per a la celebració del «50 Aniversari del Cinema Club Utiye» per import màxim de 5.000 euros. [Enllaç]
 • Altres
  • Subvenció al Consorci València 2007 per a la celebració de l’exposició «Antoni Miró a la Base» per import màxim de 50.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció directa a la Universitat d’Alacant per al conjunt d’activitats per a dur a terme les Jornades d’Alacant d’Economia Espanyola per import màxim de 6.050 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Alacant per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Utiel-Requena per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Cítrics Valencià per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de Vins Denominació d’Origen València per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de la DOP Raïm de Taula Embossat Vinalopó, per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]
  • Subvenció al Consell Regulador de les Indicacions Geogràfiques Protegides Xixona i Torró d’Alacant, per a la campanya «El Nadal és valencià 2018-2019» per import màxim de 15.000 euros. [Enllaç]

Ajudes a entitats sense ànim de lucre per a activitats culturals a Alacant

La Diputació Provincial d’Alacant ha convocat subvencions a entitats sense fi de lucre (no inclou fundacions) de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals executades entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 i que pertanyen a alguna d’aquestes categories:

 • Per a activitats culturals per l’objecte (fins a 45.500 euros inicialment): exposicions, representacions teatrals, certàmens literaris, actuacions musicals i “jornades culturals taurines impulsades i desenvolupades per clubs taurins”.
 • Per a activitats culturals per la quantia (fins a 25.500 euros inicialment): destinades a sufragar activitats d’almenys 10.000 euros que “resulten necessaris per a la realització de qualsevol activitat que supose un alt cost per a l’entitat”.
 • Per a activitats culturals d’entitats associatives festives (fins a 25.500 euros inicialment): publicacions, concursos o trobades d’entitats sense fi de lucre l’objecte social del qual exclusivament o parcialment ho constituïsca l’activitat festiva.
 • Per a la conservació i restauració d’imatges religioses processionals i de romiatges (fins a 12.500 euros inicialment): destinades a intervencions de restauració, conservació i reparació simple d’imatges religioses processionals.
 • No específiques de menor quantia (fins a 26.000 euros inicials): per a activitats culturals de despesa corrent relacionades directament amb l’àmbit de la cultura, música, arts plàstiques, escèniques o tradicions.

Les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud en el model normalitzat, disponible ací, en el Registre General d’Alacant, o pels procediments establits en la Llei 39/2015, fins al 4 de febrer. A més de l’annex I, tots els sol·licitants han de presentar una breu memòria de l’activitat, el pressupost, un informe emés per l’ajuntament (annex II), la fotocòpia dels estatuts i CIF de l’entitat i la seua inscripció al Registre corresponent i, segons la categoria a la qual es presenten, els documents explicats en les bases. També en les bases es poden trobar els criteris de valoració en cada cas i més detall sobre les activitats subvencionables.

Concedits 50.000 euros per a la promoció de Patrimoni de la Humanitat en la Comunitat Valenciana

Un total de 14 sol·licitants han obtingut finançament dins la convocatòria de les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO —mundial o immaterial— convocades per Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per al 2018. L’import total concedit ascendeix a 49.209,87 euros.

Les ajudes estaven dirigides a ajuntaments, fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana. Dels 16 sol·licitants, les subvencions han sigut denegades a la Falla Plaça d’Alacant i Grup de Danses Realenc, en el primer cas per incompliment de terminis i en el segon de bases.

Aquests han sigut els sol·licitants que han aconseguit import de les ajudes:

MUNICIPI PROVÍNCIA SOL·LICITANT IMPORT CONCEDIT
Alcoi Alacant Ajuntament 5000
Burriana Castelló Ajuntament 5000
Elx Alacant Centro de cultura tradicional-museo escolar de Pusol 5000
Enguera València Amufor 5000
València València Gremio de artesanos 5000
València València Tribunal de las Aguas 5000
Alzira València Falla Plaça del Forn 4738,33
Elx Alacant Ajuntament 3954,14
València València Ajuntament 2842,67
València València Falla Acacias-Picayo 2299
Tirig Castelló Ajuntament 2133,56
Ayora València Ajuntament 1584,47
Borriol Castelló Ajuntament 1004,3
Vilafranca Castelló Ajuntament 653,4

 

Documentació:

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de concesión de subvenciones destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO patrimonio mundial o inmaterial de la humanidad. [2018/11606]

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DECLARADO POR LA UNESCO PATRIMONIO MUNDIAL O INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.

 

Resolució de les subvencions d’inclusió social de persones amb problemes de salut mental greus

El passat dimarts es va publicar en el DOGV la resolució de subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i a la participació en la comunitat de persones adultes amb problemes de salut mental greu a la Comunitat Valenciana. Es van destinar a la convocatòria un total de 900.000 euros —la mateixa quantitat que l’any anterior—, que van ser repartits íntegrament.

De les 39 entitats sense ànim de lucre beneficiades, les deu que més puntuació van obtenir amb els seus programes van ser les següents:

DENOMINACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
ASIEM 52.538,64
FEAFES 51.494,83
ASFEME 47.667,50
ADIEM ALICANTE 46.971,63
AIEM ALICANTE 44.188,13
ASOC. AMBIT 42.448,43
ASOC. ALBERO ARTESANOS 34.793,80
FUND.SAN FRANCISCO DE BORJA PARA PE 29.922,67
FUND. MANANTIAL 29.226,79
AFEM RB 28.878,85

 

Pots descarregar la base de dades completa en format reutilitzable ací.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones establecidas en la Resolución de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/10492]

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/6019]

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. [2017/6619]

Ajudes de suport a l’economia social a Castelló de la Plana

Dins de la línia de subvencions a l’emprenedoria “Projecte CastellóCrea“, destinades a fomentar l’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, es convoquen ajudes a cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguen a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció i centres especials d’ocupació el domicili fiscal de la qual o social, o el centre de la qual de treball estiga situat en la ciutat de Castelló de la Plana per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del municipi i promoure l’activitat econòmica al respatler a l’economia social.

El termini de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el BOP de Castelló (17/11/2018), açò és, fins al dia 30 de novembre. La quantia total és de 150.000 euros, i cada sol·licitud pot aconseguir un màxim de 18.000 amb els quals es podran finançar aquelles despeses definides com a subvencionables en la convocatòria, que s’executen durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Bases reguladores disponibles en el BOP de la Diputació de Castelló del 13/11/2018 (epígraf Ajuntament Castelló de la Plana).

Subvencions directes publicades al DOGV el mes d’Octubre

Durant el passat mes d’octubre el DOGV va fer públiques un total de quatre resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas:

 1. Subvencions davant el desastre provocat per l’erupció del Volcà de Foc a Guatemala. Es van destinar —prèvia modificació en el capítol pressupostari corresponent— un total de 195.599,81 euros per a la concessió d’ajudes directes amb els quals finançar projectes per a actuacions d’emergència. Aquesta quantia estava repartida entre quatre beneficiaris (Fundació UNICEF, Associació per la Pau i el Desenvolupament, Fundació Promoció Social de la Cultura i Solidaritat Internacional del País Valencià) que van obtenir 50.000 euros aproximadament cadascun per a diferents accions. [02/10/2018]
 2. Subvenció de caràcter excepcional al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la celebració dels Premis Ovidi 2018: 50 Anys de la Fera Ferotge, tretzena edició que es va celebrar en la ciutat de València. Es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 16.800 euros. [17/10/2018]
 3. Subvenció a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena per a “consolidar diverses rutes, de caràcter obert, que puguen permetre donar a conéixer els actius culturals i naturals” de la zona Utiel-Requena amb el projecte comú de dinamització econòmica de la comarca. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 10.200 euros. [25/10/201]
 4. Subvenció a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València per a la celebració del projecte Danses del Corpus, amb l’edició del lliure-CD Les danses dels infantillos del Corpus. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 17.800 euros. [29/10/2018]

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autorizan modificaciones en anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la inclusión de una línea de subvención de concesión directa por importe de 195.599,81 euros, financiada con ajuste en el mismo capítulo y programa, minorando la dotación de la línea S8054, de concurrencia competitiva. Expediente número 22.002/18-092.

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

 

Subvencions a ONGD per a projectes d’educació per a la ciutadania global

L’últim DOGV va arreplegar la resolució d’ajudes concedides, denegades i excloses de la convocatòria 2018 a ONGD per a projectes o programes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Dels tres milions d’euros inicialment destinats a aquesta convocatòria, el total de sol·licituds concedides (42) suma 2.179.309,93 euros.

Les entitats beneficiàries podien presentar projectes de manera individual o juntament amb una altra/s entitat/s, segons la qual cosa aquests han sigut els programes o projectes que més finançament han obtingut:

TÍTOL DEL PROJECTE/PROGRAMA ENTITAT
SUBVENCIÓ
POR UNA CONVIVENCIA PACÍFICA E IGUALITARIA. PROGRAMA ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 100.000,00€
DIFUNDIENDO LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR GLOBAL EN LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS: UNA HERRAMIENTA PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 99.440,00€
«LA SOSTENIBILITAT AL PLAT (FASE III). TEIXINT XARXES AL VOLTANT DELS MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES» CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) 98.781,21€
CIUDAD 11. EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL EN LA INFANCIA QUE EJERZA ACCIONES DE DIPLOMACIA HUMANITARIA CON LOS RESPONSABLES POLÍTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU LOCALIDAD. FASE II CRUZ ROJA ESPAÑOLA – C.V. 92.200,00€
LA CAJA: ERRADICACIÓN DE PREJUICIOS Y PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL JUVENIL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO – JOVESOLIDES 91.195,00€
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO CAMBIEMOS LAS REGLAS DEL JUEGO CON LA ECONOMIA DEL BIÉN COMÚN FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA NOVES SENDES 89.275,53€
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBALCONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBAL
MEDICUS MUNDIS MEDITERRANIA MMMED
87.400,00€
FARMACÉUTICOS MUNDI
ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES – ACOEC
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA (MCCV-ALICANTE)
EXTRAESCOLARES SOSTENIBLES: INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓN MUSOL 85.261,99€
DIME QUÉ QUIERES COMER: TRANSFORMAR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESDE LA RED DE ESCUELAS POR UN MUNDO RURAL VIVO VETERINARIOS SIN FRONTERAS 84.087,12€
IMPULSANDO COMUNIDADES (CO) EDUCATI VAS TRANSFORMADORAS: PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CICLOS FORMATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FUNDACIÓN INTEREDFUNDACIÓN INTERED 80.116,53€

Per a l’exercici anterior el finançament de la convocatòria era idèntica a la d’enguany (3 milions), però en aqueixa ocasió es van adjudicar 2,7 milions d’euros, és a dir, quasi 600.000 euros més que enguany.

En la primera resolució de l’exercici 2018, publicada el dia 31/10 —el 02/11 es va especificar la correcció d’errors— es donava un termini de 10 dies hàbils perquè les entitats beneficiàries presentaren l’acceptació a l’ajuda, sense la qual (dins del termini) quedarà exclosa.

Pots descarregar la base de dades utilitzada ací.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/10126]

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/9995]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se amplía el plazo de resolución establecido en la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/7777]

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/2001]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/5548]

RESOLUCIÓN del 31 de octubre de 2017, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y actividades de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/9734]

Older posts

© 2020 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑