Oct
31
Wed
Fi termini Subvencions per a projectes en l’àmbit de l’esport i l’activitat física
Oct 31 all-day
Nov
7
Wed
Fi termini subvencions al tercer sector per a atendre finalitats d’interés social
Nov 7 @ 12:18

http://quediueldiari.com/2018/10/25/subvencions-al-tercer-sector-per-atendre-finalitats-dinteres-social/

Nov
15
Thu
Termini ajudes foment economia social
Nov 15 all-day

Ayudas destinadas al fomento de la economía social